ALICIA PELÁEZ

ALICIA PELÁEZ

Lágrima que se escapa

Fotopolímero (dos matrices)

29,85 x 39,7 cm.

Papel Fabriano Rosa Espina

57 x 58 cm.

AP 2

Fotografía: David Gil. Asociación Forum Fotográfico de Marbella